GVG-596 - 佐佐木明希2017年番号 僕だけのレンタル

GVG-596 - 佐佐木明希2017年番号 僕だけのレンタル

故云肝藏血,血舍魂,在气为语,在液为泪;肝气虚则恐,实则怒;肝气虚则梦见园苑生草得其时,梦伏树下不敢起;肝气盛则梦怒,厥气客于肝则梦山林树木。肝病其色青,手足拘急,胁下苦满,或时眩冒,其脉弦长,此为可治,宜服防风竹沥汤、秦艽散。

吐止者为下之,故不能食。气噎者,心悸,上下不通,噫哕不彻,胸胁苦痛。

温疟、疟并上同,五服永瘥。卷八治诸风方\贼风第三治热毒流入四肢、历节肿痛方。

 上王良符根据法长卷两手握,念佛端坐,如须行动检校插着胸前,字头向上。营行脉中,卫行脉外,复发其汗,卫和则愈,宜桂枝汤。

胀满肾冷瘕积泄利,灸天枢百壮。 寒气在上,忧气在下,二气并争,但出不入,其人即呕而不能食,恐怖如死,宽缓即瘥。

 苦肉中痛,动善转筋,吐,刺足厥阴治阴。大小便不利,灸八百壮,穴在腰眼下三寸挟脊相去四寸,两边各四穴。

Leave a Reply