mcdv步兵番号

mcdv步兵番号

遂俾用鸡子数枚煮熟,取其黄捏碎,调粥中服之,两次而愈。 按∶凡膨胀,无论或气、或血、或水肿。

愚曰∶此寒痰结胸,格拒饮食,乃慢惊风将成之兆也。若沉而按之有力者,系下焦蕴热未化,仍当用凉润之药,滋阴以化其阳,小便自利。

亦治以此汤,加赭石三钱,数剂竟能拔除病根。曾治一少妇,忽然饮食甚多,一时觉饥不食,即心中怔忡。

一、慢惊身冷,阳气抑遏不出也。 今试取其药十分之一,煎汤服之,乎?

其脉不凉,亦非完谷不化。愚既实验得胸中有此积气与全身有至切之关系,而尚不知此气当名为何气。

从前屡次医治皆无效。按∶此证虽大气下陷,而初则实兼不纳气也。

Leave a Reply