a片资源幼女

a片资源幼女

退虚劳发热;截寒热往来,形如疟症;治湿气伤经,故筋骨疼痛;升托,散湿气把住腰膝疼痛,不得屈伸,祛湿散寒,止疼痛。皆为气府为尺上关部见之而已。

专在轻清重浊虚实之理。【集注】杜任曰∶十枣汤惟壮实者宜之,不宜轻用。

采取服之,延年益寿。【集注】张兼善曰∶风邪入里则结胸,寒邪入里则为痞。

冬瓜皮,味甘淡、平,性微寒。 而促之不满于九。

用桂枝人参汤主之。内容:\r土黄\pb50.bmp\r,一名菜叶。

右间地气阳明燥金应间。迟而主痛无力冷。

Leave a Reply