av奇米影音先锋先锋

av奇米影音先锋先锋

炮法,浓切,铁铫内烈火烧,勿频动,俟铫面火然略以水急挑数转,入坛中勿泄气,俟冷,则里外通黑,而性不烈也。 葶苈有甘、苦二种,缓、急不同,大抵甜者下泄性缓,虽泄肺而不伤胃。

扁豆花治下痢脓血,赤白带下。发明清风藤入肝经气分,治风湿流注历节、鹤膝、麻痹瘙痒。

有血脱色白、夭然不泽,脉濡者,宜干姜之辛温以益血,乃热因热用,从治之法也。而表虚自汗,阴虚面赤者禁用。

采得鲜者即用为生地黄,炙焙干收者为干地黄,以法制过者为熟地黄。惟阴虚火旺血燥生热及宿有失血病者为禁。

郑玄云,麦有孚甲属木。同檀香、豆蔻下气安肺。

专治蛇伤,捣汁饮,以滓围之。 发明芫花消痰饮水肿,故《本经》治咳逆,咽肿疝瘕痈毒,皆是痰湿内壅之象。

Leave a Reply